המועצה הלבנה
מנחה: דניאל פידלמן          סבב: צהריים           שעות: 14:00-18:00            סוג: לארפ

צלו הנורא של שר האופל מאיים על ממלכות בני החורין. מלכים ומצביאים, חכמים ושרים נאספים כולם בעמק האלפי הסודי על מנת לגבש תכנית למאבק משותף. האם יצליחו לגבור על גאוותם ועל צרותיהם הקטנוניות ולאחד כוחות למען טובת הכלל? האם יצליחו לחשוף את סוכני האויב המסתתרים בינהם? האם יצליחו ללמוד את חולשותיו של האויב ולגבש תכנית אשר תוכל למגרו?

כל אלה יוכרעו במועצה הלבנה. בואו בשלום, ללא זדון בלבכם.


אזהרות תוכן: מלחמה ורומנטיקה
לרכישת כרטיסים